Samodzielni

Czy jest różnica pomiędzy listem intencyjnym a motywacyjnym?

List intencyjny piszemy, kiedy nie mamy wiedzy, co do tego, czy jest wolne stanowisko pracy, natomiast list motywacyjny to odpowiedź na konkretne ogłoszenie.

O co pracodawca nie powinien mnie zapytać?

Zgodnie z artykułem 221 Kodeksu Pracy pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • datę urodzenia,miejsce zamieszkania (adres korespondencyjny),
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
     

Jednocześnie nie może zadawać pytań dotyczących: wieku, pochodzenia etnicznego, wyznania, planów związanych z macierzyństwem, orientacji seksualnej, statusu małżeńskiego.
Jeśli pracodawca żąda od Ciebie podpisania zobowiązania, że przez określony czas nie zajdziesz w ciążę, jest to niezgodne z prawem. Jeśli nawet podpiszesz takie zobowiązanie, nie ma ono mocy prawnej (jest nieważne).

Opowiadanie Pawła

Paweł: Jak szukałem pracy, na początku byłem wybredny - i nie mogłem przez miesiąc nic znaleźć. Ale później się zdenerwowałem, bo zaczęły się robić dziury w kieszeni i pieniądze zaczęły uciekać. No i zacząłem hurtowo wysyłać swoje CV do różnych miejsc. Jak się jest wybrednym, to trudno znaleźć pracę... Więc wolę wysłać CV i pójść na rozmowę, nawet jak oferta wstępna jest średnia, bo jak się dobrze zaprezentuję, to mogę dostać lepsze warunki. I wychodzę na tym lepiej, niż gdybym szedł na rozmowy tylko tam, gdzie od początku dają dobre warunki, ale słyszał ciągle tylko: „Nie, dziękujemy.”

Czytaj więcej w dziale:
Zapytaj - doradztwo