Samodzielni

Co to jest Kuratorium Oświaty?
Kuratorium Oświaty to organ, który kontroluje pracę szkoły.

  • Uzyskasz w nim informacje:
    • o egzaminach,
    • o naborze do szkół,
    • o konkursach przedmiotowych, dających możliwość zdobycia dodatkowych punktów potrzebnych przy naborze do szkół średnich.
  • Tu możesz odwołać się od wyniku egzaminu.
  • Tu możesz się zgłosić z prośbą o pomoc, jeśli masz poczucie, że nie uzyskujesz jej w szkole.
  • Masz możliwość skorzystania z mediacji w sytuacjach trudnych związanych ze sprawami szkolnymi.Jak mogę zmienić szkołę?
Jeśli chcesz zmienić szkołę zastanów się, DLACZEGO CHCESZ TO ZROBIĆ. MOŻE POTRZEBUJESZ POMOCY W DOKONANIU TRAFNEGO WYBORU? SPOKOJNIE PODEJMIJ DECYZJĘ.
ZMIANA SZKOŁY NIE MOŻE BYĆ RECEPTĄ NA NIEPOWODZENIA!
W przypadku niepowodzeń zgłoś się do pedagoga szkolnego lub porozmawiaj z osobą, do której masz zaufanie. Jeśli nadal jesteś przekonany/a do tego pomysłu, przede wszystkim musisz wiedzieć, do jakiej szkoły chcesz się przenieść. Jeśli znalazłeś/aś już nową szkołę, musisz uzyskać zgodę jej dyrektora na przyjęcie Cię do grona uczniów. Potem trzeba przenieść papiery (świadectwo i arkusz ocen). Dopytaj też o warunki przyjęcia (w niektórych przypadkach będziesz musiał/a zdać dodatkowe egzaminy).

Kiedy mogę wystąpić o egzamin poprawkowy?
Możesz wystąpić z prośbą o egzamin klasyfikacyjny (jeśli byłeś/aś nieklasyfikowany/a z powodu usprawiedliwionej nieobecności), poprawkowy (jeśli uzyskałeś/aś ocenę niedostateczną) i sprawdzający (jeśli nie jesteś zadowolony/a z uzyskanej oceny). Jeżeli któraś z tych sytuacji dotyczy Ciebie, Ty albo Twoi opiekunowie powinniście złożyć podanie do Dyrektora szkoły o zgodę na przystąpienie do egzaminu. Pamiętaj, że w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów
 

 

Czytaj więcej w dziale:
Zapytaj - doradztwo