Samodzielni

Aby zostać Honorowym Dawcą Krwi, trzeba spełnić określone warunki. Sprawdź gdzie w Twojej okolicy można oddać krew (http://www.oddajkrew.pl/gdzieoddac.php). Do rejestracji potrzebny jest dowód. Po wypełnieniu ankiety i badaniu krwi okaże się czy możesz zostać dawcą.  Jeśli chcesz zostać dawcą szpiku i w ten sposób komuś pomoc zgłoś się do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej tam otrzymasz niezbędne informacje http://www.szpik.info. Jeśli nie chcesz być dawcą organów lub tkanek po swojej śmierci, musisz za życia wyrazić sprzeciw w jednej z następujących form: -	wpis w centralnym rejestrze zgłoszonych sprzeciwów http://www.poltransplant.org.pl/crs1.html  -	oświadczenie pisemne z własnoręcznym podpisem -	oświadczenie ustne złożone w obecności co najmniej dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzone W przypadku dziecka (do lat 16) lub osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sprzeciw może wyrazić za ich życia, opiekun prawny. Jeśli jesteś osobą małoletnią powyżej 16-go roku życia sprzeciw możesz wyrazić sam i jest on wystarczający, nawet jeśli, nie zgadza się z nim opiekun prawny.