Samodzielni

Jak go wybrać? Lekarza rodzinnego, podobnie jak szpital, w którym chcemy się leczyć można wybrać samemu. Wybierać trzeba wśród lekarzy mających podpisany kontrakt z NFZ na świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej. Swój wybór należy zgłosić na odpowiednim druku i złożyć go w przychodni lub u lekarza, z którego usług chcemy korzystać. Wzór deklaracji wyboru lekarza rodzinnego znajduje się na stronie www.mz.gov.pl w zakładce Pacjent w dziale Druki i wnioski..    Jak go zmienić… Lekarza rodzinnego można zmienić. Powodu zmiany lekarza nie musimy uzasadniać. Jednak jeśli robimy to częściej niż dwa razy w roku, wiąże się to z dodatkową opłatą (cennik opłat jest zmienny, informacje takie można uzyskać w Poradniach lekarza rodzinnego). Ponadto praktyka lekarska, z której usług rezygnujemy ma prawo obciążyć nas kosztami wykonania kopii dokumentacji medycznej. Nie jest to jednak reguła. Lekarz nie ma możliwości odmówić przyjęcia deklaracji leczenia się u niego, z wyjątkiem sytuacji gdy do tego samego lekarza zapisze się zbyt duża liczba osób.  Uwaga! Podczas wyboru lekarza warto: zebrać wywiad wśród sąsiadów odnośnie przychodni i osoby samego lekarza, jego doświadczenia i praktyki zawodowej, kontaktu i zaufania wśród pacjentów.  Można również poszukać opinii na temat tego lekarza w Internecie ta takich stronach jak na przykład www.dobrylekarz.pl lub www.znanylekarz.pl  należy sprawdzić, czy przychodnia, w której przyjmuje lekarz ma możliwość wykonywania podstawowych badań, czy jest wyposażona w podstawowe aparaty do diagnostyki, czy przyjmują na miejscu inni specjaliści. należy również zapytać o sposób zorganizowania opieki lekarskiej w kwestii wizyt domowych oraz w godzinach nocnych i w dni wolne.