Samodzielni

àPsycholog to osoba, która posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów z zakresu psychologii. Osoba taka posiada uprawnienia i jest przygotowana do diagnozowania psychologicznego, czyli do badania i opisywania naszych emocji, charakterystycznych cech osobowości, zdolności, odporności psychicznej, inteligencji. Może też wydawać opinie i orzeczenia na temat stanu psychicznego diagnozowanych ludzi. Psycholog udziela również pomocy psychologicznej w kłopotach życiowych ludzi.  àPsychoterapeuta leczy lub pomaga w poradzeniu sobie z poważniejszymi problemami natury psychologicznej; Jeśli dyplomowany psycholog ukończy studia podyplomowe z zakresu psychoterapii może udzielać pomocy psychologicznej w postaci psychoterapii (czyli leczenia); staje się wtedy psychologiem – psychoterapeutą. Zwykle problemy, którymi zajmuje się psychoterapeuta są głębsze, poważniejsze i dotyczą jakiegoś zaburzenia w życiu czy zachowaniu pacjenta.  àPsychiatra to lekarz, osoba, która posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów z zakresu medycyny. Po ukończeniu studiów medycznych, podejmuje naukę w zakresie chorób psychicznych i po uzyskaniu specjalizacji z zakresu psychiatrii zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Leczenie psychiatryczne to stosowanie leków oraz stosowanie psychoterapii.     Każde zachowanie, każda myśl, która wzbudza w nas samych niepokój, a nie potrafimy sobie z nią poradzić i wyraźnie utrudniają nam życie, to wystarczające powody, żeby zgłosić się do psychologa. Może być to kłopot z dogadaniem się z kolegą, jakaś obciążająca myśl, trudności z opanowaniem złości i agresji, smutek, strach, nieszczęśliwa miłość. Jeśli okaże się, że problem jest poważny i wymaga innych działań, psycholog pokieruje do kolejnych specjalistów i wskaże dalszą drogę Pamiętaj! Każdy ma kłopoty na swoją własną miarę i jeśli jakiś problem odbiera radość to nie jest bagatelny i za błahy, żeby porozmawiać o nim ze specjalistą.