Samodzielni

Kontakt z władzą Konflikt z prawem wymaga zazwyczaj kontaktu z „przedstawicielami władzy”, czyli  z policjantem, prokuratorem czy sędzią. Nie musi to być wcale stresujące przeżycie. Policjant, sędzia, czy prokurator ma obowiązek szanować Twoje prawa. Powinien także udzielić Ci informacji o prawach, które Ci przysługują oraz pomóc Ci z nich skorzystać. Jeśli Twoje prawa zostaną naruszone przez przedstawicieli władzy, możesz złożyć skargę. Podczas kontaktu z policjantem, prokuratorem czy sędzią zawsze możesz poprosić o dodatkowe informacje i wyjaśnienie Twoich wątpliwości. Pamiętaj! Jeśli wejdziesz w konflikt z prawem, nieznajomość przepisów nie będzie usprawiedliwieniem i nie uchroni Cię przed karą! Pamiętaj!  - Jeśli otrzymujesz pouczenie ustnie, dobrze go wysłuchaj. Jeśli nie zrozumiesz pouczenia  - poproś o wyjaśnienie.  - Jeśli otrzymujesz pouczenie na piśmie, starannie je przeczytaj. Jeśli nie zrozumiesz pouczenia - poproś o wyjaśnienie. Twój podpis pod pouczeniem potwierdza, że je rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości. Oznacza to, że musisz postąpić zgodnie z pouczeniem, które podpisałeś/aś. Jeśli tego nie zrobisz, możesz ponieść przykre konsekwencje.