Samodzielni

KONTAKT Z URZĘDEM SKARBOWYM Po pierwsze warto wiedzieć, że należy bardzo poważnie traktować wszelkie sprawy związane z płaceniem podatków i kontakty z urzędem skarbowym. Do końca kwietnia każdego roku należy rozliczyć się ze zobowiązania podatkowego za rok poprzedni. Np. za rok 2012 trzeba rozliczyć się do 30 kwietnia 2013 r. włącznie. Wobec tego najpóźniej 30 kwietnia 2013 r. musisz złożyć w urzędzie skarbowym lub wysłać listem poleconym druk rozliczenia podatkowego (PIT). Jeśli uzyskujesz dochód tylko z jednego źródła, np. otrzymujesz tyko wynagrodzenie za pracę i nie będziesz korzystać z żadnych ulg bądź odliczeń, z urzędem skarbowym rozliczy Cię Twój pracodawca, ale musisz go poinformować, że chcesz, żeby zrobił to w Twoim imieniu. Jeśli masz kilka źródeł dochodu lub/i korzystasz z odliczeń lub ulg, musisz sam rozliczyć się z urzędem skarbowym. Wszelkie potrzebne informacje o sposobie wypełnienia formularza, o rodzajach formularzy i załączników oraz o przysługujących w danym roku podatkowym ulgach i odpisach znajdziesz na stronie: www.pit.pl. Jeśli urząd skarbowy uzna, że Twoje rozliczenie podatkowe wymaga sprawdzenia, wezwie Cię do złożenia wyjaśnień. Wówczas musisz stawić się do urzędu i okazać wymagane dokumenty.   Pamiętaj! Wszelkie dokumenty dotyczące uzyskanych przez Ciebie dochodów, odliczeń i ulg musisz zachować przez okres 5 lat od daty złożenia rozliczenia i w razie wezwania przez urząd skarbowy okazać je urzędnikowi.