Samodzielni

KONTAKT Z URZĘDEM GMINY LUB DZIELNICY Większość spraw urzędowych dotyczących codziennego funkcjonowania możesz załatwić w urzędzie gminy lub dzielnicy. Każdy urząd gminy ma wyodrębnione wydziały (w mniejszych gminach są to referaty), które zajmują się poszczególnymi zadaniami. Np. wydział spraw obywatelskich zajmuje się wydawaniem dowodów osobistych i meldunkami.  W dużych gminach albo dzielnicach (np. w Warszawie) działają też wydziały obsługi mieszkańców, które pośredniczą w składaniu skarg, wniosków i innych dokumentów, udzielają informacji o sposobie rozpatrywania spraw oraz wydawaniu dokumentów.  Ponadto większość urzędów gmin posiada własne strony internetowe. Wizytę w Twoim urzędzie gminy możesz zatem zacząć od odwiedzenia jego strony internetowej. Może się okazać, ze Twój urząd jest na tyle nowoczesny, że korzysta z elektronicznej skrzynki podawczej – oznacza to, że określone sprawy możesz załatwić przez Internet, a do urzędu zgłosić się jedynie po odbiór decyzji. Na stronach internetowych lub w urzędzie znajdziesz druki odpowiednich wniosków wraz z informacją o sposobie ich wypełnienia i wymaganych załącznikach (np. dokumentach, zdjęciach). Pracownicy urzędu mają obowiązek udzielić Ci informacji o sposobie i terminie załatwienia Twojej sprawy. Podczas załatwiania spraw w urzędzie będziesz musiał/a okazać dowód tożsamości, by uzyskać potrzebne Ci informacje. Jeśli składasz jakiekolwiek dokumenty w urzędzie, przygotuj dla siebie ich kopię, na której pracownik urzędu potwierdzi, że zostały przez Ciebie złożone. Zrobi to za pomocą pieczęci z datownikiem, którą postawi na Twojej kopii dokumentów. Jeśli urzędnik potraktuje Cię niegrzecznie lub będzie niekompetentny, możesz złożyć skargę na jego zachowanie do jego przełożonego.