Samodzielni

 Policja to umundurowana i uzbrojona formacja powołana do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Głównym zadaniem policji jest pilnowanie przestrzegania prawa oraz wykrywanie i ściganie przestępców. W ramach wykonywania obowiązków służbowych funkcjonariusz policji ma prawo: - wylegitymować Cię w celu ustalenia Twojej tożsamości; •- zatrzymać Cię, jeśli stwarzasz zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego i mienia; •	- przeszukać Cię – policjant powinien Ci powiedzieć co będzie robił i dlaczego •	- przeszukać pomieszczenie; •	- dokonać kontroli osobistej, a także przejrzeć zawartość bagaży na dworcach oraz w środkach transportu w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. Policjant w trakcie wykonywania obowiązków służbowych (poza sytuacjami określonymi przez Komendanta Głównego Policji) zobowiązany jest nosić mundur i okazać legitymację służbową w taki sposób, abyś miał/a możliwość odczytać i zanotować numer legitymacji, nazwisko policjanta a także nazwę organu, który wydał legitymację oraz. Jeśli funkcjonariusz nie ma munduru, oprócz legitymacji służbowej powinien na Twoje żądanie okazać dodatkowo także znak identyfikacyjny, czyli metalową odznakę  z numerem  identyfikacyjnym. W trudnych sytuacjach związanych np. z uciążliwym sąsiedztwem, możesz zgłosić się na najbliższy komisariat policji do dzielnicowego. Rolą dzielnicowego jest dbanie o ład i bezpieczeństwo oraz zapobieganie zdarzeniom powodującym łamanie prawa.