Samodzielni

Zdarza się że lekarz odmawia przepisania środków antykoncepcyjnych lub wczesnoporonnych jako świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem. Musi wówczas wskazać gdzie możesz uzyskać takie świadczenie oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Jeśli tego nie zrobi łamie prawo i należy zgłosić ten fakt np u jego przełożonego.