Samodzielni

I.Kiedy i jak wezwać pomoc?  Wypadek lub nagłe pogorszenie samopoczucia może dotyczyć Ciebie lub kogoś z Twojego otoczenia. Możesz być również świadkiem upadku lub omdlenia zupełnie obcej osoby na ulicy. Nie bój się wtedy podejść i zorientować się, czy nie potrzebuje ona pomocy. W sytuacji zagrożenia życia liczy się każda minuta, dlatego bez wahania wzywaj pogotowie, jeśli stan osoby potrzebującej pomocy jest ciężki. eśli jesteś świadkiem wypadku lub nagłego zachorowania i pogorszenia się stanu zdrowia, które zagraża życiu nie zwlekaj, wezwij pogotowie.Pogotowie wzywamy dzwoniąc pod ogólnopolski bezpłatny numer alarmowy: 999 lub 112 z telefonu komórkowego Jeżeli uważasz, że stan osoby potrzebującej pomocy medycznej jest poważny, nie zwlekaj z wezwaniem pogotowia, gdyż w sytuacji zagrożenia życia liczy się każda minuta. Jednak pamiętaj również, że nie można wzywać pogotowia bez powodu. Wzywając pogotowie ratunkowe dla własnej wygody lub w stanach niezagrażających życiu, narażasz na niebezpieczeństwo inne osoby, które mogą w tej chwili rzeczywiście być w potrzebie. Dlatego nie wzywaj karetki do błahych przypadków, które nie zagrażają życiu na przykład niegroźnych złamań, skaleczeń czy chorób.  W przypadku nieuzasadnionych wezwań pogotowia możecie zostać zobowiązani do pokrycia kosztów przyjazdu zespołu ratunkowego. Jednak grozi Wam to tylko wtedy, kiedy umyślnie wprowadzisz w błąd pogotowie. Klasycznym przykładem nadużycia jest wezwanie pogotowia w przypadku przeziębienia lub grypy. Są to choroby niezagrażające życiu, z którymi możesz po prostu zgłosić się do lekarza. Wiesz już, że aby wezwać pogotowie należy wybrać jeden z numerów alarmowych - 999 lub 112. Jednak, aby pogotowie mogło udzielić pomocy osobie potrzebującej, musisz przekazać jak najwięcej informacji przez telefon.