Samodzielni

KARA Celem postępowania karnego przed sądem jest ustalenie, czy popełniłeś/aś zarzucone Ci  przestępstwo. Jeśli sąd uzna, że nie popełniłeś/aś przestępstwa, wyda wyrok uniewinniający.   Jeżeli jednak stawiane Ci zarzuty zostaną potwierdzone dowodami, zostaniesz uznany/a za winnego/winną. Sąd wyda wtedy wyrok skazujący. Sąd może jednak warunkowo umorzyć    postępowanie na okres próby od roku do 2 lat, jeśli dotyczyło ono drobnych przestępstw zagrożonych karą do 3 lat pozbawienia wolności. Kodeks karny przewiduje następujące kary: - grzywny, - ograniczenia wolności, - pozbawienia wolności. Sąd może orzec także inne środki karne, np. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, zakaz wstępu na imprezy masowe, obowiązek naprawienia szkody czy przeproszenie pokrzywdzonego. Przepisy określają możliwą karę za poszczególne przestępstwa oraz minimalny i maksymalny czas jej trwania. Sąd decyduje o wymiarze kary dla konkretnej osoby.  Prawo przewiduje dwie możliwości zawarcia swoistej „ugody” co do wymiaru kary: - uzgodnienie wymiaru kary z prokuratorem - wtedy prokurator wnioskuje w sądzie o wymierzenie uzgodnionego wymiaru kary (a nie większego); - dobrowolne poddanie się karze – jako oskarżony/a możesz złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary. Możesz zrobić to przed rozprawą lub na rozprawie, jednak nie później niż do chwili zakończenia przesłuchania. Jeśli nie sprzeciwią się temu prokurator lub osoba pokrzywdzona, sąd wyda wyrok i wymierzy wnioskowaną przez Ciebie karę bez dalszego prowadzenie rozprawy.