Samodzielni

ak zgłosić fakt popełnienia przestępstwa Jeśli byłeś/aś świadkiem popełnienia przestępstwa lub sam/a jesteś pokrzywdzony/a przestępstwem, jak najszybciej zgłoś ten fakt organom ścigania, czyli policji lub prokuratorowi. Nie ma znaczenia, czy zawiadomienie złożysz na policji czy w prokuraturze. Aby zgłosić popełnienie przestępstwa, pójdź osobiście do najbliższego komisariatu lub prokuratury rejonowej i złóż zawiadomienie pisemne lub ustne. Wtedy dyżurny policjant lub prokurator sporządzi protokół. Jeśli byłeś/aś jedynie świadkiem zdarzenia, to zostaniesz w chwili składania zawiadomienia lub później wysłuchany/a w charakterze świadka, natomiast jeśli sam/a zostałeś pokrzywdzony/a przestępstwem, to w chwili przyjęcia zawiadomienia i zarejestrowania sprawy uzyskujesz status osoby pokrzywdzonej przestępstwem.