Samodzielni

Jako osoba usamodzielniająca się masz pierwszeństwo w kolejce do mieszkania komunalnego (i socjalnego).

UWAGA! Niektóre gminy wprowadzają ograniczenie: trzeba wystąpić z wnioskiem o pomoc mieszkaniową zanim skończy się 21 lat! Warto sprawdzić czy w twojej gminie tak jest!

Wniosek o mieszkanie składasz w miejscu swojego stałego zameldowania (domy dziecka i rodziny zastępcze niespokrewnione nie zapewniają stałego meldunku).

W niektórych miastach domy dziecka mają umowę z okolicznymi gminami, które pozwalają wychowankom starać się o mieszkanie także na ich obszarze.
 Dowiedz się, jak jest u Ciebie!

  1. Zacznij od uzyskania informacji o kryteriach przydziału mieszkań. W tym celu udaj się do Wydziału Zasobów Lokalowych Gminy (lub Dzielnicy) albo poszukaj informacji w Internecie na stronie urzędu.
  2. Wypełnij wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu. Wniosek pobierzesz z Wydziału Zasobów Lokalowych     Gminy lub ściągniesz go z Internetu ze strony urzędu. Nawet jeśli ściągasz wniosek z Internetu, warto pójść do urzędu lub zadzwonić i spytać o dokumenty wymagane przy składaniu wniosku. PAMIĘTAJ! Pytanie nic nie kosztuje, a może Ci zaoszczędzić błędów i stresu!
  3. Nastepnie komisja mieszkaniowa tworzy listę osób zakwalifikowanych do pomocy mieszkaniowej. Zmiany na tej liście (wykreślanie starych i wstawianie nowych nazwisk) odbywa się co 3 miesiące. Zwykle na mieszkanie czeka się minimum 2 lata, ale czasem trwa to nawet 10 lat!

Co może przyspieszyć ten proces?
-  Twój opiekun usamodzielnienia (albo pracownik socjalny z PCPR-u) dzwoni co jakiś czas do urzędu, opowiada o Twojej sytuacji i dopytuje się o postępy. Innymi słowy, dobrze kiedy osoba, która jest przedstawicielem instytucji zapewni urzędnika, że dobrze się sprawujesz, zasługujesz na mieszkanie i naprawdę go potrzebujesz. Wtedy Twoje szanse wzrosną.
- Sam/a dzwonisz i się dowiadujesz – kropla drąży skałę.


Pamiętaj:
Jeśli mieszkanie, które zostało Ci zaproponowane, z jakichś względów nie spełnia Twoich oczekiwań (zły stan, niebezpieczna okolica itp.), możesz odmówić przyjęcia go. Jednak jeśli odmówisz 3 razy, automatycznie zostaniesz przesunięty/a na koniec kolejki (czyli znów będziesz czekać kilka lat).