Samodzielni

Jak uzyskać informację o biegu postępowania Jeśli chcesz się dowiedzieć co się dzieje z Twoją sprawą, np. czy jest już wyznaczony termin rozprawy albo jaka jest decyzja końcowa sądu, możesz zgłosić się osobiście do sądu lub zadzwonić do sekretariatu wydziału. Jeśli zgłosisz się osobiście, musisz okazać dowód tożsamości, a wtedy uzyskasz wszelkie potrzebne informacje oraz będziesz mógł/mogła zapoznać się z aktami sprawy oraz innymi dokumentami. Jeśli zadzwonisz do sekretariatu wydziału, pracownik sądu udzieli Ci jedynie informacji o tym, czy toczy się postępowanie, pod jaką sygnaturą, jaki jest wyznaczony termin rozprawy i czy zostały wydane orzeczenia sądu w tej sprawie. Telefonicznie nie udzieli Ci informacji o treści orzeczeń.