Samodzielni

W tym rozdziale znajdziesz przepisy, które są aktualne na dzień wydania tego przewodnika. Każda ustawa może być jednak zmieniona, jeśli uchwali to Sejm jej. Taka zmiana ustawy to tzw. nowelizacja. Dlatego zanim powołasz się na przepis opisany w przewodniku, sprawdź, czy jest on wciąż aktualny. Sprawdź również, od kiedy obowiązują nowe zasady.  Jak to zrobić?  Wszystkie ustawy, a także wydane na ich podstawie rozporządzenia są ogłaszane w Dzienniku Ustaw na stronie internetowej: www.dziennikustaw.gov.pl. Data ogłoszenia ustawy lub rozporządzenia jest zamieszczona po tytule Dziennika Ustaw. Data wejścia w życie przepisów (czyli informacja, od kiedy obowiązują) jest zazwyczaj określona w końcowej części ustawy/rozporządzenia. Jeżeli jej tam nie ma, oznacza to, że przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od daty ich ogłoszenia. Jeśli w ustawie wprowadza się jednocześnie wiele zmian, wtedy opracowywany i ogłaszany jest tzw. tekst jednolity ustawy, czyli taki, który uwzględnia wszystkie dotychczasowe nowelizacje.Samodzielne ustalanie treści obowiązującego prawa może być dla Ciebie trudne. W razie potrzeby zwróć się o pomoc do Twojego opiekuna usamodzielnienia, prawnika w ośrodku pomocy społecznej lub organizacji udzielającej bezpłatnych porad prawnych.