Samodzielni

Jak odmawiać ? 
Asertywna odmowa to komunikat skierowany bezpośrednio do danej osoby, uczciwy (z podaniem powodu odmowy) i stanowczy (jednoznaczny, ale nie agresywny).


Przykład asertywnej odmowy:

  1. Słowo „Nie”.
  2. Krótka informacja o tym, jak zamierzasz postąpić.
  3. Wyjaśnienie powodów odmowy, dzięki któremu rozmówca może lepiej zrozumieć nasze postępowanie.
  4. Komentarz podtrzymujący relację (jeśli nam na tym zależy).
 
„Nie, nie pójdę dziś z tobą do kina. Zaplanowałam dzisiejsze popołudnie w inny sposób, ale z przyjemnością wybiorę się z tobą do kina w przyszłym tygodniu”.