Samodzielni

Jak dłgo trwa piecza zastęcza Opieka zastęcza z załżnia ma charakter czasowy – jest prowadzona do momentu, kiedy Twoi rodzice pokonająprzeszkody, które uniemożiwiał im wychowywanie Ciebie i bęąmogli z powrotem sami przejąu263  nad Tobąopiekę Aby tak sięstał, potrzebna jest pomoc specjalistów, którzy pomogąTwoim rodzicom uporaćsięz problemami, a Tobie - odnaleźu263  sięw tym czasie w nowej sytuacji. Wszystkie osoby, które wspierająTwojąrodzinępowinny dąu380 yćdo jej zjednoczenia i do tego, abyśmógłmogł wrócićdo domu. Czas przebywania w pieczy zastęczej moż trwaćod kilku tygodni nawet do kilkunastu lat, jeśi powrót dziecka do domu nie jest możiwy. Jeśi jesteśw opiece zastęczej, to Twoi rodzice najczęu347 ciej mająograniczonąwłdzęrodzicielskąlub sąjej pozbawieni. Jeśi Twoi rodzice sąpozbawieni włdzy rodzicielskiej, to masz wtedy szansęna przysposobienie, czyli adopcję Adopcja oznacza, ż zgodnie z prawem stajesz siędzieckiem swoich adopcyjnych rodziców.