Samodzielni

Tymczasowe aresztowanie jest najsurowszym środkiem i generalnie jest stosowane tylko wtedy, gdy nie wystarczają inne środki, takie jak: - dozór policji, czyli zakaz opuszczania miejsca pobytu, obowiązek meldowania się we właściwej jednostce policji w określonym czasie, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i inne ograniczenia swobody; - poręczenie majątkowe, czyli złożenie przez Ciebie lub inną osobę określonej kwoty pieniędzy, która nie zostanie Ci zwrócona, jeśli uciekniesz lub ukryjesz się; - poręczenie społeczne, czyli poręczenie Twojego pracodawcy, dyrektora szkoły, organizacji społecznej lub innej osoby godnej zaufania. Poręczenie powinno gwarantować, że  stawisz się na każde wezwanie i nie będziesz utrudniać postępowania.  Postanowienia sądu lub prokuratora o zastosowaniu środków zapobiegawczych muszą zostać Ci doręczone  wraz z pouczeniem, w jaki sposób i w jakim terminie możesz je zaskarżyć. Pamiętaj! Starannie zapoznaj się z pismami z sądu, policji czy prokuratury i zawartymi w nich pouczeniami. Dzięki temu będziesz mógł/mogła je zaskarżyć w wyznaczonym terminie.