Samodzielni

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI 	 Warto wiedzieć, gdzie składać wnioski o konkretny rodzaj pomocy. I tak: wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie w powiecie właściwym, w którym mieszkałeś/aś przed umieszczeniem w pieczy zastępczej wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia tam, gdzie mieszkasz obecnie - zapytaj pracownika socjalnego, do jakiej instytucji zwrócić się w tej sprawie w przypadku cudzoziemców wniosek składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej