Samodzielni

Naruszenie granic w szkole lub pracy może nastąpić wtedy, gdy: ktoś nie szanuje Twoich praw jako ucznia czy pracownika.

Masz prawo:

 • znać oceny i opinie o Twojej pracy,
 • do przerw,
 • mieć własną szafkę na rzeczy, gdzie nikt nie zagląda, 
 • uzyskać odpowiedzi na ważne dla Ciebie pytania o uzasadnienie konkretnych decyzji, które Ciebie dotyczą.
   

Jeśli ktoś narusza Twoje granice (np. mówi o Tobie w sposób pogardliwy lub agresywny, obmawia cię za Twoimi plecami, żartuje na Twój temat w przykry sposób, używa Twoich rzeczy bez Twojej wiedzy, używa Twojego komputera, przekłada papiery na Twoim stole w miejscu pracy) możesz: 

 • wycofać się z sytuacji, na przykład gdy osoba, która narusza granice jest pod wpływem alkoholu czy kiedy czujesz zagrożenie fizyczne. Wtedy trudno rozmawiać o granicach.
 • wyznaczyć swoje granice, używając asertywnej komunikacji. Spokojna ale stanowcza rozmowa jest możliwa, kiedy istnieją warunki umożliwiające prawdziwy kontakt, kiedy obydwie strony mogą racjonalnie rozmawiać.
 • odwołać się do Twoich praw (ucznia, kodeksy pracy), to szczególnie ważne jeśli osoba naruszająca Twoje granice ma nad Tobą przewagę związaną ze stanowiskiem, uprawnieniami czy pozycją w danym środowisku. Możesz też skorzystać z rady osoby doświadczonej w danej dziedzinie (prawnika, pedagoga, opiekuna usamodzielnienia). 
   

Zobacz przykłady asertywnej obrony granic