Samodzielni

O chorobach, które nazywamy psychosomatycznymi (od greckiego słowa psyche = dusza i starohinduskiego słowa soma = ciało). Są to choroby ciała, w powstaniu których brały udział czynniki emocjonalne, psychiczne. Do nich należą np. niektóre choroby serca, skóry i jelit, wrzody żołądka, anoreksja, bulimia.    Choroba ciała, zwłaszcza długotrwała i obciążająca, zwykle źle wpływa na nastrój chorego, może powodować smutek, złość, może wzbudzać poczucie mniejszej wartości, może też być wstydliwa. Wszystkie te emocje mogą utrudniać radosne, spokojne życie.