Samodzielni

Badania lekarskie Jeśli zostaniesz pobity/a lub zgwałcona/y, jak najszybciej zgłoś się do lekarza (np. na pogotowie lub do lekarza rodzinnego). Opowiedz co się stało, poproś o przeprowadzenie badania, opisanie obrażeń ciała i wydanie zaświadczenia na piśmie (jest ono nieodpłatne). Jeśli to zaświadczenie okaże się niewystarczające dla potrzeb postępowania karnego, policjant lub prokurator skieruje Cię na dalsze badania. Możesz poprosić bliską osobę, żeby poszła z Tobą i towarzyszyła Ci podczas badań lekarskich.