Samodzielni

ASERTYWNOŚĆ – cóż to znaczy?

Prawa asertywności są to ogólne zasady związane z granicami. Zastanów się, które z tych praw realizujesz, a których nie stosujesz i dlaczego.

  • Masz prawo do robienia tego, co chcesz, jeśli nie rani to innych.
  • Masz prawo informować innych i domagać się od innych informacji związanych z Tobą.
  • Masz prawo wyrażać swoje opinie, emocje i poglądy.
  • Masz prawo do zmiany zdania, popełniania błędów, bycia niedoskonałym/ą.
  • Masz prawo prosić innych, jeśli dajesz im prawo do odmowy.
  • Masz prawo do odmowy bez wyrzutów sumienia, lęku i złości.
  • Masz prawo do obrony własnej godności poprzez asertywne zachowania, nawet jeśli to jest trudne dla innych.
  • Są sytuacje, w których prawa nie są oczywiste. Zawsze masz prawo do przedyskutowania danej sprawy z drugą osobą (uczestnikiem sytuacji).
  • Masz prawo być wysłuchanym/ą.
  • Masz prawo do korzystania ze swoich praw lub zaniechania tego według własnej woli.