Samodzielni

nauka jest w Polsce obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia?