Samodzielni

nie należy logować się do konta bankowego na obcym komputerze?