Samodzielni

najwięcej ludzi umiera na choroby serca?