Samodzielni

już przy pierwszej umowie o pracę musisz wybrać Otwarty Fundusz Emerytalny OFE?