Samodzielni

ludzie, którzy mają przyjaciół żyją dłużej?