Samodzielni

po ukończeniu 18 roku życia możesz pozostać w placówce do momentu ukończenia nauki w szkole, którą rozpocząłeś/rozpoczęłaś przed osiemnastymi urodzinami?