Samodzielni

przed przyznaniem pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby usamodzielniającej się?