Samodzielni

po ukończeniu 20 roku życia musisz regularnie się badać?