Samodzielni

pracodawca może Cię legalnie zatrudnić, jeśli ukończyłeś/aś co najmniej 16 lat i gimnazjum?