Samodzielni

zbyt długie i zbyt częste korzystanie z komputera i Internetu może prowadzić do uzależnienia?