Samodzielni

każdy uczeń ma prawo poprawienia ocen końcowych?