Samodzielni

jeśli będziesz kontynuował naukę, możesz otrzymywać (najdłużej do 25 roku życia) rentę rodzinną oraz środki na kontynuowanie nauki z MOPS?