Samodzielni

jeśli osiągasz dobre wyniki w nauce lub realizujesz swoje pasje (naukowe, artystyczne lub sportowe) możesz ubiegać się o stypendia oferowane przez organizacje pozarządowe?