Samodzielni

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (pierwszy filar). To właśnie do tego urzędu płaci się składkę zdrowotną (patrz NFZ). Jeśli nie jesteś zatrudniony ani zarejestrowany jako bezrobotny, a chcesz płacić składkę zdrowotną, rób to w ZUS-ie. ZUS nalicza też Twoją emeryturę (jeśli pracujesz).