Samodzielni

PRZYCHODY

Planowane

Aktualne

Różnica

- wynagrodzenie za pracę
- renta rodzinna
- dopłaty socjalne
- gotówka zaoszczędzona z poprzedniego miesiąca

Np. 1500
400

50

1500
400

50
 

Całkowite przychody

1950

1950

 

WYDATKI

Mieszkanie:
- czynsz/wynajem
- elektryczność
- gaz
- telefon
- inne wydatki


750
40
35
25
50


750
45
40
25
50-5
-5

Całkowite wydatki za mieszkanie

900

910

-10

Zdrowie:
- lekarz
- lekarstwa
- ubezpieczenie
- inne wydatki


80
20


80
20

 

Całkowite wydatki na zdrowie

100

100

 

Inne miesięczne wydatki, np. opłaty bankowe

5

5

 

Całkowite inne wydatki

5

5

 

Transport
- przegląd techniczny samochodu
- paliwo
- bilety
45
55
-10

Całkowite wydatki na transport

45

55

-10

Codzienne wydatki na życie:
- spożywcze
- jedzenie poza domem
- ubrania
- środki higieniczne i do czyszczenia


450
50
100
50


480
20
150
50


-30
30
-50

 

Całkowite wydatki na życie

650

700

-50

 

Rozrywka:
- muzyka (płyty, nuty)
- gry komputerowe
- filmy na dvd
- kino/teatr
- inne wydatki na rozrywki

40
30

30
50

10
-20

 

Całkowite wydatki na rozrywki

70

80

-10

 

Spłaty zobowiązań finansowych
- opłaty za studia/szkołę
- podatek dochodowy
- inne miesięczne zobowiązania

 

 

 

 

Całkowite wydatki na spłaty zobowiązań

 

 

 

OSZCZĘDNOŚCI
- fundusz bezpieczeństwa (na wszelki wypadek, gotówka niewykorzystana w tym miesiącu)
- oszczędności na emeryturę (OFE, IKE czyli tzw. drugi i trzeci filar emerytury)


50

50


50

50

 

MIESIĘCZNY BUDŻET – PODSUMOWANIE

CAŁKOWITE PRZYCHODY
CAŁKOWITE WYDATKI
RÓŻNICA (PRZYCHODY minus WYDATKI)

1950
1870
80

1950
1950
0

 

 

 

A może zdecydujesz się na poznanie arkusza kalkulacyjnego przy okazji planowania wydatków?
Kilka lekcji podstawowych powinno wystarczyć do opanowania tabeli z budżetem. Możesz uczyć się arkusza kalkulacyjnego samodzielnie, siedząc przy komputerze.