Samodzielni

Jeśli w danej chwili nie masz pracy, zyskujesz status bezrobotnego. Warto, abyś zarejestrował/a się w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), choćby ze względu na ubezpieczenie zdrowotne, dostęp do ofert, staży itp. Możesz ubiegać się o indywidualne skierowanie na szkolenie związane z podnoszeniem lub uzyskaniem kwalifikacji zawodowych (musisz przekonać jednak pracowników PUP o tym, że takie szkolenie jest Ci faktycznie potrzebne) lub uzyskać fundusze na prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Doradztwo zawodowe i kursy oferują również instytucje pozarządowe, realizujące programy unijne w ramach aktywizacji zawodowej. Szczegółowe informacje możesz uzyskać na stronach internetowych urzędów pracy lub w ich siedzibach. Jeśli jesteś zarejestrowany/a jako bezrobotny/a, a dostałeś/aś pracę, masz obowiązek zgłosić to do stosownego powiatowego urzędu pracy w ciągu siedmiu dni.