Samodzielni

Przelew możesz wykonać w okienku w banku, jednak zapłacisz wtedy więcej, niż jeśli zrobisz go sam/a przez Internet.
Dostęp do konta bankowego za pośrednictwem Internetu jest standardem. Większość banków oferuje taką usługę za darmo.
Istnieją rożne zabezpieczenia płatności i dostępu do konta, np. przy logowaniu wpisujesz ciąg cyfr, np. z karty kodów jednorazowych, z  przesłanego przez bank sms-a, używasz podpisu elektronicznego lub innych sposobów hasłowania.
Wszystkie operacje są szyfrowane a dostęp do nich jest kilkustopniowy. Nie znaczy to, że nikt się nie włamie, choć przy bezpiecznym użytkowaniu jest to mało prawdopodobne.
Korzyścią dostępu do konta i robienia przelewów przez Internet jest króki czas i dowolna pora. Konieczny jest oczywiście stabilny dostęp do Internetu.
Wprowadzając dane, rób to powoli – pieniądze, które wysyłasz powinny trafić do odbiorcy.
Zwracaj uwagę na terminy płatności – przelew zrobiony późno wieczorem wpłynie do odbiorcy najwcześniej następnego dnia.
Jeśli wysyłasz przelew do tej samej firmy co miesiąc, warto zapisać dane w systemie, dzięki temu następne przelewy robi się szybciej. A jeśli kwoty są co miesiąc identyczne, warto ustawić zlecenie stałe lub cykliczne.