Samodzielni

METODY NIEFORMALNE
Bardzo dobrym sposobem jest informowanie wszystkich dookoła, że szukasz pracy. Nazywa się to korzystaniem z siatki kontaktów. To bardzo skuteczna metoda z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, znajome osoby Ci mogą mieć wiedzę na temat posady, która może Cię interesować, ponieważ mają najlepsze informacje o procesie rekrutacji w firmie, w której pracują. Po drugie, znając Cię z dobrej strony, mogą udzielić Ci rekomendacji. Po trzecie, często pracodawcy szukają przyszłych pracowników spośród osób poleconych, mając nadzieję, że osoba zarekomendowana lepiej się sprawdzi. To tak zwany ukryty rynek pracy – pracodawca szuka kandydatów wewnątrz swojej firmy lub przez kontakty osobiste, a informacja o wolnym miejscu pracy nie jest zamieszczana na zewnątrz.

METODY FORMALNE:
Prasa i media. Często pracodawcy zamieszczają swoje oferty pracy w dziennikach lokalnych, ogólnopolskich oraz w czasopismach branżowych i specjalistycznych. Warto szukać ofert w specjalnych dodatkach, na przykład w dodatku Praca do „Gazety Wyborczej”. Również w radiu i telewizji jest coraz więcej programów i audycji poświęconych rynkowi pracy (np. radiowe giełdy pracy).

INTERNET
Szukając przez Internet pracy w Unii Europejskiej, można skorzystać ze specjalnego narzędzia internetowego – Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej EURES. Centrum całego systemu jest strona internetowa: www.europa.eu.int/eures/ zarządzana przez Komisję Europejską. Adres polskiej strony: www.eures.praca.gov.pl
 

Specjalistyczne portale internetowe:
www.praca.gratka.pl,
www.praca.onet.pl,
www.praca.wp.pl,
www.praca.interia.pl,
www.monster.com,
www.europa.eu.int,
www.gratka.pl,
www.epuls.praca.gov.pl,
www.praca.gov.pl,
www.ABCpraca.pl,
www.pracuj.pl.

 

Inne metody szukania pracy:

Biura Karier

Urzędy Pracy

Agencje doradztwa personalnego

 
Rozsyłanie własnych ofert do pracodawców i odwiedzanie osobiście firm

Targi pracy, targi branżowe, spotkania z firmami na uczelniach.

 
Pośrednicy pracy