Samodzielni

Twoje prawa i obowiązki (oraz te pracodawcy) reguluje Kodeks Pracy. Jeśli masz problem z wyegzekwowaniem swoich praw, możesz szukać pomocy w Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli uważasz, że Twoje prawa jako pracownika/pracownicy zostały naruszone lub nie są respektowane, możesz wystąpić do Sądu Pracy. Bez względu na to, na jakim stanowisku pracowałeś/aś (oczywiście z podpisaną umową), możesz dochodzić swoich praw. W sporze sądowym sąd ma obowiązek traktować Cię z należytym szacunkiem i powagą.