Samodzielni

Praca nielegalna (na czarno) to praca bez podpisanej umowy. Pracodawca wypłaca pracownikowi pieniądze do ręki, nie płacąc podatków i nie zgłaszając faktu zatrudnienia go do jakiegokolwiek urzędu. Z prawnego punktu widzenia pracownik zatrudniony na czarno nie ma żadnych praw. Jest to okazja do oszustw i nadużyć. Jeśli pracujesz nielegalnie, nie możesz dochodzić swoich praw, bo nie zostałeś/aś zatrudniony/a (umowa ustna w tym przypadku nie wystarczy); nie jesteś ubezpieczony/a od wypadku przy pracy; nie masz prawa do przerw, urlopu, dni wolnych, odzieży ochronnej; nie dostaniesz pieniędzy, kiedy zachorujesz; nie płacisz podatku, a więc popełniasz przestępstwo podatkowe. W przypadku kontroli odpowiedzialność prawną ponosisz zarówno Ty, jak i twój pracodawca.