Samodzielni

Czy wiesz, że...

jeśli będziesz kontynuował naukę, możesz otrzymywać (najdłużej do 25 roku życia) rentę rodzinną oraz środki na kontynuowanie nauki z MOPS?

Quiz

Wiem, jak się najlepiej regeneruję i dbam o to, żeby robić to regularnie.