Samodzielni

przy niektórych domach dziecka istnieją mieszkania chronione?