Samodzielni

Czy wiesz, że...

masz pierwszeństwo w kolejce do mieszkania komunalnego (i socjalnego)?

Quiz

Czy Twoje konto w banku możesz podzielić na mniejsze konta (tak zwane subkonta), tak żeby wygodniej Ci było gospodarować pieniędzmi?